Košík  

Žádné produkty

0,00 Kč Doručení
0,00 Kč Celkem

Košík K pokladně

Novinky

Všechny novinky

Slevy

Všechny slevy

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

VEŠKERÉ ZBOŽÍ, KTERÉ VIDÍTE, MÁME SKLADEM. NEPRODÁVÁME NIC, CO NEMÁME SKLADEM.

ZBOŽÍ ODESÍLÁME OBVYKLE DO 24 HODIN OD OBJEDNÁNÍ.

STABILIZOVÁNO DVOUSLOŽKOVÝM EPOXIDEM "HAVEL" - BEZ BUBLINEK, PRASKLIN, V NEJVYŠŠÍ KVALITĚ.

Pokud jsou v některém z níže uvedených bodů tyto Obchodní podmínky v rozporu s aktuální a platnou legislativou, skutečné podmínky se pro koncového spotřebitele řídí zákonnou úpravou pro spotřebitele příznivější.

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.mamutovina.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. V případě kupní smlouvy, která byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku a zboží bylo předáno prostřednictvím přepravní služby či kurýrem či vyzvednuto na naší pobočce, je prodávajícím Martina Bezpalcová (IČ 08974535), zapsaná dne 21.02.2020 Úřadem příslušným podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Poděbrady, se sídlem Vlkov pod Oškobrhem 23, 28904 Opočnice, Česká republika.

NEJSME PLÁTCI DPH.

Vymezení základních pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel (prodávající).

Dodavatel (prodávající) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů, dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 

Kupující (odběratel či spotřebitel) – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným než podnikatelským účelem.

Kupující, který není spotřebitelem (tedy podnikatel), který nakupuje výrobky či užívá služby a identifikuje se vůči prodávajícímu IČO a pod tímto IČO bude konat právní úkony.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží. Zboží je hmotný statek (předmět), který je určen k prodeji a je tedy předmětem obchodní transakce. To znamená, že zboží za určitých podmínek mění svého majitele – vlastnictví produktu přechází z prodávajícího na kupujícího. Podmínkou pro přechod vlastnictví je zaplacení kupní ceny.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě (objednávce).

Rozměry, hmotnost, barva a ostatní údaje uvedené na našich stránkách jsou údaji nezávaznými. V mnoha případech se jedná o kusovou výrobu, která se může výrazně lišit od výrobku na ilustračních fotografiích a od námi uvedených rozměrů. 

Zboží přírodního původu 

Fyzikální a přírodní vlastnosti zboží přírodního původu jsou specifické a je třeba brát na vědomí, že zboží je vyráběno ručně, což mimo jiné znamená sníženou přesnost a diference v rozměrech. U přírodních materiálů se zcela přirozeně vyskytují různé anomálie, jako například nejednotnost, nestejnorodost, poréznost, různý povrchový lesk, jemné škrábance, srůsty, praskliny či podpovrchové bubliny atp. Materiál přírodního původu je ze své podstaty vice či méně nehomogení. To platí i o barvě povrchu zboží. U těchto materiálů je zcela normální, že se odstín mění a barvy se nepravidelně “přelévají” jedna v druhou. Barevné skvrny a odstíny na povrchu zboží jsou originální a neopakovatelné pro každý jednotlivý kus zboží. Proto platí, že fotografie jsou jenom ilustrativní. Neplatí, že to co je na fotografii kupujete. Fotografie je zákazníkovi předkládána pouze proto, aby si udělal přibližnou představu o zboží. Takovéto přirozené vlastnosti přírodních materiálů nejsou závadou, kterou by bylo možné považovat za důvod k reklamaci.

Za zboží přírodního původu považujeme zejména zboží vyrobené ze dřeva, bambusu, kostí, klů a zubů zvířat, zboží z rohoviny a paroží, zboží z kůže, kožešiny a peří atd. a nebo samotné tyto materiály ve formě polotovarů atp. 

Kožené výrobky námi prodávané jsou vyráběny z vysoce kvalitní přírodní kůže, přesto je třeba si uvědomit, že textury se liší v každém kousku kůže, jakož i v různých oblastech stejné části. Na struktuře budete moci najít více či méně přirozeně viditelné známky - jemné vrásky a jizvy, nebo kousnutí (např. od hmyzu), barevné odlišnosti, surové vlákna běžící přes kůži ve formě žil atd. atd..  To vše dává produktům neuvěřitelný charakter.  Tyto rozdíly jsou zcela přirozené (není to vada a nebudou uznány jako reklamace). Každý kus výrobku je originál  a proto nikdy nebude úplně barevně a strukturně stejný, jako je např. na fotografii.

Přírodní useň je plošný nehomogenní materiál, nemá tvarovou paměť a při praktickém používání se tvarově přizpůsobuje. Usně vyrobené z různých druhů obratlovců se od sebe liší svými vlastnostmi. Každý druh má charakteristickou lícovou kresbu. Usně vyrobené stejným zpracováním a ze stejného druhu obratlovce se od sebe liší svými vlastnostmi. Každá useň je neopakovatelný originál. Jedna useň má na různých místech své plochy různé vlastnosti. Různé vlastnosti jsou způsobeny:

1,- rozdílnou hustotou spleti usňových vláken a tloušťkou jednotlivých míst

2,- druhem obratlovce, pohlavím, stářím a zdravotním stavem

3,- způsobem života, chovu, výživy, podnebím atp.

4,- způsobem zabití, stažení a konzervace

5,- způsobem a průběhem činění a dalších úprav

Jadrnost usně je označení pro hustotu usňových vláken a pevnost usně. Čím hustější je spleť usňových vláken, tím jadrnější a pevnější je useň a naopak, čím řidší je spleť usňových vláken, tím je useň volnější, tažnější, řidší. Jadrnost velmi ovlivňuje zhotovování dílců.

Tvar a plocha usně jsou dané druhem a velikostí obratlovce a postupu při jeho stahování. Neexistují dvě usně, které by měly naprosto stejný tvar.

Povolené vady v kůži jsou zarostlé i nezarostlé boláky, bradavice, jizvy po odřeninách, zarostlé škrábance, výpalky apod.

Popsané zásadní změny probíhají velmi rychle a při pokračujícím používání se prohlubují. Zboží rychle získává patinu a charakteristický „použitý" vzhled. Tyto změny jsou žádoucí, v žádném případě se nejedná o projev vady.

Správné užívání koženého zboží (zejména aktovek, pánských tašek, business tašek, několikadenních tašek, víkendových tašek, kabelek, peněženek, psaníček, tašek, pouzder na mobilní telfony, kosmetických taštiček atp. )

Zboží používejte pouze k danému účelu a nepřetěžujte jej! Business taška je výrobek, který je určen k přenášení lehkých předmětů a věcí typu notebook, tablet, pozámkový blok, psací potřeby, složky s tištěnými dokumenty, peněženka, klíče, mobilní telefon, brýle, základní kosmetické a hygienické předměty, menší a lehčí tiskoviny (drobné časopisy, nikoliv těžké knihy), příp. drobné jídlo (bonbóny, žvýkačky, apod. - nikoliv celý nákup!!). Business taška naopak není určena k nošení těžkých předmětů typu: nákup, nápojové lahve, těžké knihy, objemné spisy, předměty používané jako pomůcky pro školní výuku, náhradní oblečení nebo jiní objemné a těžké předměty. Nejedná se o školní či nákupní tašky! Nosnost běžné kožené business tašky je maximálně 5 až 7 kg kg (dle typu tašky), u několikadenních zavazadel je to maximálně 10 až 15 kg.

Přetěžování business tašek (kabelek) může vést k popraskání uší nebo jinému poškození konstrukce uší tašky (kabelky), dále k vytržení, vypárání nebo popraskání úchytů uší tašky nebo k prasknutí či poškození kovových karabin na uších tašky (kabelky). Přeplnění či nevhodné zapínání může vést k poškození zipu. Závady, které vzniknou kvůli přetěžování business tašky (kabelky) nebo kvůli mechanickému poškození podšívky tašky (kabelky), mohou vést k zamítnutí reklamace z důvodů nedodržení zásad účelovosti při používání výrobku. Pro přenášení těžších a objemnějších předmětů nepoužívejte business tašky (kabelky), ale využívejte cestovní tašky, nákupní tašky nebo aktovky, které jsou na rozdíl od (business tašek) kabelek k tomuto účely konstrukčně uzpůsobeny. Business taška také není určena pro nošení ostrých předmětů (nůžky, nože), které mohou protrhnout nebo proříznout podšívku.

Dřevo

Větší či menší praskliny ve dřevě jsou přirozeným jevem. Každé dřevo je z podstaty nehomogenní materiál a každé dřevo má praskliny. Praskliny proto nemohou být důvodem k úspěšné reklamaci zboží!

Skladované dřevo může být poškozeno několika činiteli, ze ktrých jmenujme sluneční světlo, vodu, nedostatečnou cirkulaci vzduchu, houby, plísně a hmyz.

Při vystavení na přímém slunci začne dřevo tmavnout působením UV paprsků, které při delší expozici zcela poškodí povrch dřeva.
Pokud nedochází k dostatečné cirkulaci vzduchu okolo skladovaných prvků, dřevo bývá napadeno dřevokaznými houbami a plísněmi. Podle druhu houby pak dochází k poškození struktury dřeva buď na povrchu nebo v celém průřezu prvku.
Trámy, fošny nebo kuláče se po odkornění skládají do tzv. „hrání“, které umožňují volné proudění vzduchu.
Dřevo nevystavujeme nikdy přímým slunečním paprskům, prasklo by. Nikdy nedáváme také toto syrové dřevo na půdu domu nebo do stodoly, dali by se do něho červi.
V prvním roce prosychání můžeme materiál opřít na místo ve stínu. Může na něj i pršet.
V druhém roce si materiál srovnáme do hranice, proložíme laťkami, aby mezi kusy mohl vítr. Něčím hranici přikryjeme, aby do ní nepršelo. obnovujeme čelní nátěry vápnem a dřevo nevystavujeme přímému slunci.
Teprve ve třetím roce můžeme uskladnit již proschlé dřevo v domě na půdě. To už se do něho červi nedají. Budeme-li prosoušet dřevo jiným způsobem (u topných těles v bytě), je nutné toto prosychání provádět zvolna při nižší teplotě - asi do 20 stupňů. A delší dobu, jinak nám popraská.

Stabilizované dřevo

Při skladování stabilizovaného dřeva postupujeme stejně jako při skladování běžného dřeva. Stabilizované dřevo je výrazně odolnější vůči vnějším vlivům (vlhkost, otěr, teplota atp.), není však nezničitelné. Nevhodným skladováním či zpracováním může dojít k jeho poškození. Zejména mu nesvědčí vyšší teploty a to s ohledem na vysoký obsah epoxidu a stabilizačních látek.

Při broušení a leštění postupujte pomalu a opatrně, aby nedošlo k přehřátí epoxidu a ten se nazačal tavit. Stabilizované dřevo ani výrobky z něj nevystavujte silnému slunečnímu záření ani dlouhodobějšímu působení slunce. Stabilizvoanéd řevo ani výrobky z něj nenechávejte např. v inteiéru auta, na okně, na balkoně a v podobných místech, kde na něj může dlouhodobě působit slunce. Pracujte pouze s malými otáčkami a dřevo při zpracování nepřehřívejte!!!

Mamutovina

Byť stabilizovaná, je tato fosílie stále křehká. Při jejím zpracování postupujte opatrně, nevystavujte ji velkému tlaku. Neupínejte mamutovinu do svěráku ani je příliš nenamáhejte ohybem. Před samotným opracováním je vhodné podlepit mamutovinu plátkem kovu za pomoci epoxidového lepidla.

Při vrtání otvorů vždy používejte pouze kvalitní vrták na ocel, který je dobře nabroušený. Postupujte velmi pomalu a opatrně. Při řezání není dobré užívat pásovou pilu, protože dochází k jejímu brzkému otupení.

Daleko vhodnější je bruska úhlová s dělícím kotoučem 1 mm. Postupujte pomalu a obezřetně. Při broušení jděte pozvolna od hrubosti 60, přes 150, 240, 400 až po 600. Pokud v průběhu zpracování objevíte drobnou skulinku, která nebyla vyplněna při stabilizaci, zaplňte ji epoxidem a teprve po zatuhnutí pokračujte dál. Jako u všech stabilizovaných materiálů je třeba se vyhnout vysokým otáčkám, které by vedly k přehřátí materiálu. Vysoká teplota se s epoxidem, který byl při stabilizaci použit, příliš nekamarádí. Stabilizovanou mamutovinu můžete snadno vyleštit do maximálního lesku k potěše Vašeho oka i k radosti Vašich zákazníků.

Soustružení mamutoviny je velmi problematické, proto se raději do něj nepouštějte.

Ošetření a údržba výrobků z kůže či usně

Výrobky z kůže či usně chraňte před mechanickým poškozením. Jedná se především o poškození spodních částí výrobků (např. kožených či usňových tašek a kabelek), exponovaných míst na bocích nebo i vnitřní části odřením či poškrábáním o jiné předměty. Může jít o poškrábání o součásti vašeho oděvu (kovové pásky, hodinky, náramky, pouzdra na mobilní telefony, spony u vyšší obuvi, zipy a knoflíky kabátu či bundy apod.), jiné materiály (zdi, ploty, dopravní prostředky, nábytek, apod.). Dejte též pozor při odkládání tašky na drsné povrchy, které mohou poničit spodek např. tašky. K mechanickým součástem výrobků z kůže či usně (zipy, zapínání) se chovejte přiměřeným způsobem. Zipy zavírejte a otevírejte plynule bez trhavých pohybů a bez použití velké síly. Mechanické poškození výrobků z kůže či usně (včetně zipů) může být důvodem pro zamítnutí reklamace.

Kůže, usně a samotné výrobky z kůže či usně zbytečně nevystavujte prudkému dešti nebo jinému agresivnímu prostředí. Např. úplné promočení kůže či usně a výrobků z kůže či usně může trvale poškodit jejich vzhled a deformovat tvar. Navíc téměř každá useň či kůže (a výrobky z nich) je dobarvována do žádoucího odstínu, což může při nadměrném provlhnutí způsobovat částečné zabarvování. K eliminaci tohoto efektu doporučujeme speciální přípravky. Výrobky z lakované usně či kůže zase nejsou vhodné do silného mrazu, při kterém může dojít k popraskání vrchního materiálu. Výrobce nenese odpovědnost za změny vrchního materiálu výrobků z kůže či usně vlivem nevhodných či extrémních klimatických podmínek, proto podobné závady mohou být v reklamačním řízení zamítnuty z důvodů nedodržení zásad účelovosti při používání výrobku. Dejte také pozor při přenášení agresivních látek (tekutá kosmetika, parfémy, nápoje, chemikálie apod.), jejichž vylití na kůži či useň může nenávratně poškodit podšívku výrobků z kůže či usně a dokonce i samotnou kůži či useň.

Syté a tmavé odstíny broušené usně mohou částečně pouštět barvu. Tato situace je též pravděpodobnější při provlhnutí kůže či usně. Nedoporučujeme proto např. nosit tmavé nebo barevné výrobky z broušené usně přímo na bílém nebo světlém oblečení z důvodů možného mírného obarvení tohoto oblečení atp.

Výrobky skladujte odděleně od sebe tak, aby nedošlo k migraci barev (tzn. aby se např. na světlé výrobky z kůže či usně neotiskla barva jiných tmavších výrobků z kůže či usně). Výrobky z kůže či usně proto uschovávejte v igelitových nebo textilních sáčcích, duté výrobky např. doporučujeme též vycpat (např. tašky, kabelky, obuv), aby nedošlo k nežádoucím tvarovým deformacím. Dbejte na to, aby nedošlo k pomačkání, přeložení nebo jiné deformaci, která může poškodit vrchní materiál výrobků z kůže či usně, a nebo useň či kůži samotnou.

K výrobě výrobků z kůže či usně se používá široký sortiment materiálů od mnoha druhů usní až po materiály syntetické a textil. Podrobnější informace o použitém materiálu výrobku z kůže či usně (nebo kombinaci materiálů) Vám podá prodávající. Useň je přírodní materiál s proměnlivou kresbou, která potvrzuje její přírodní charakter. Useň není odolná vůči agresivním klimatickým jevům (silný déšť, silný mráz), proto je o usňový výrobek nutné neustále pečovat. Výrobek z usně je proto vhodné před prvním použitím ošetřit vhodným krémem nebo impregnací, čímž se vytvoří účinná ochrana proti promáčení. S ohledem na frekvenci používání výrobků z usně je vhodné impregnaci po určité době opakovat. Zboží vyrobené z usně či kůže ani samotné kůže či usně nikdy neperte!

CITES 

Naše společnost se mimo jiné věnuje i nákupu a prodeji exemplářů CITES, jejich částí a polotovarů z nich. Tyto je možné zakoupit např. na našem e-shopu www.mamutovina.cz, www.ozbrojtese.cz či www.barbuto.cz. K exemplářům podléhajícím registraci CITES nebo k výrobkům a polotovarům z exemplářů podléhajícím registraci CITES obdržíte společně s daňovým dokladem i příslušný registrační list. Je povinností nového i původního majitele ohlásit vzniklé změny na místně příslušném úřadu odboru životního prostředí a to nejpozději do 30 dní od změny. Registrují se všechny druhy exemplářů CITES patřících do přílohy CITES (I A). Exempláře patřící do přílohy (II B) se neregistrují s výjimkou, která je stanovena v příloze č. 2 zákona č.100/2004 Sb., to jest, že se registrují tito živočichové a výrobky či polotovary z nich (II B). Více informací na naleznete na www.mzp.cz/cites.

Obchod a jiné nakládání s exempláři živočichů a rostlin druhů vyjmenovaných v přílohách k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, podléhá regulaci a kontrole podle výše uvedeného nařízení, dalších právních předpisů Evropské unie a zákona č. 100/2004 Sb., zákon o obchodování s ohroženými druhy. Jedná se o tzv. exempláře CITES.

Povinnost prodávajících informovat kupujícího nebo zájemce o exemplář

Podle § 23b zákona č. 100/2004 Sb. je každý, kdo prodává nebo nabízí k prodeji exemplář CITES podléhající registraci anebo exemplář, na který se vztahuje zákaz obchodních činností, povinen opatřit exemplář písemným upozorněním „CITES - povinné doklady“ a prodej uskutečnit jen s příslušným registračním listem a případně i s potvrzením pro komerční použití. Rovněž je povinen písemně informovat kupujícího nebo zájemce o koupi o povinnosti registrovat exemplář a o zákazech obchodních činností s exemplářem. To platí obdobně i pro jiné způsoby převodu takového exempláře.

Při obchodování na veřejnosti přístupných místech (prodejny, burzy apod.), kde se nabízejí k prodeji a prodávají exempláře, musí provozovatel takového místa nebo pořadatel burzy zajistit, aby byla tato informace vyvěšena na viditelném místě.

Zveřejnění této informace je povinen zajistit i provozovatel prostředku komunikace na dálku (např. podnikatel provozující e-shop), jehož prostřednictvím se nabízejí k prodeji exempláře. Provozovatel prostředku komunikace na dálku může namísto toho zveřejnit na svém hlavním portálu pouze hlavičku této informace s jejím názvem a logem Ministerstva životního prostředí a CITES, kterou elektronicky propojí na URL této informace na portálu Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz/cites). Se stejnými informacemi bude elektronicky propojeno i každé upozornění „CITES - povinné doklady“, které je povinnou součástí inzerátu podle § 23b odst. 3 zákona c. 100/2004 Sb.

Vážení kupující a zájemci o koupi exemplářů CITES a jejich částí a polotovarů z nich, tímto Vás informujeme, o Vaší povinnosti registrovat exemplář a o zákazu obchodní činnosti s exemplářem. To platí i pro jiné způsoby převodu takového exempláře. Vždy, prosím, dodržujte platnou legislativu!

Povinná registrace některých exemplářů v České republice 

Vlastníci a dlouhodobí držitelé exemplářů CITES, na které se vztahuje povinnost registrace podle § 23 zákona č. 100/2004 Sb., mají za povinnost tyto exempláře CITES zaregistrovat na příslušných krajských úřadech anebo na Magistrátu hl. m. Prahy, které jim vydají registrační list pro každý exemplář. 

Zákaz obchodních činností s exempláři druhů z přílohy A 

Podle cl. 8 odst. 1 nařízení Rady (ES) c. 338/97 je zakázán nákup, nabízení ke koupi, nabývání pro obchodní účely, veřejné vystavování pro obchodní účely, využívání pro obchodní zisk a prodej, držení za účelem prodeje, nabízení k prodeji nebo převážení za účelem prodeje exemplářů druhů zařazených do přílohy A. „Prodejem” se rozumí jakákoli forma prodeje. Za prodej se považuje i pronajmutí, směna nebo výměna a obdobné výrazy mají být vykládány podobně [cl. 2 písm. p) nařízení Rady (ES) c. 338/97]. 

Výkonné orgány CITES členských států EU mohou vydat pro určitý exemplář výjimku z výše uvedeného zákazu, pokud jsou splněny podmínky cl. 8 odst. 3 nařízení Rady (ES) c. 338/97. V ČR tyto výjimky vydávají krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy. Výjimky se vydávají na úředních formulářích podle nařízení Komise (ES) č. 865/2006 („potvrzení pro komerční použití“, někdy označované jako „potvrzení EU o výjimce“, „žlutý certifikát EU“, „výjimka z komerce“ apod.) a platí v celé EU. Bez takového potvrzení je nelegální exemplář prodat, nabízet k prodeji atd. 

Další informace k CITES

Tato informace je zveřejněna v elektronické verzi na www.mzp.cz/cites, kde lze nalézt podrobnější informace o příslušných právních předpisech a o dalších povinnostech držitelů exemplářů a o regulaci obchodu s exempláři podle těchto předpisů (např. povolování vývozu a dovozu exemplářů, povinnost označit některé exempláře, vedení záznamů o obchodu a chovu exemplářů atd. atd.).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží (popř. služby) za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem řádného doručení objednávky kupujícího prodávajícímu.

V případě objednávky zboží, které bylo prodáváno v akci (výprodej, promo akce, zboží s dárkem, poslední kusy apod.) dochází k uzavření kupní smlouvy doručením zboží kupujícímu. Od těchto momentů mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Objednávku je možné stornovat pomocí e-mailového kontaktu uvedeného na našich internetových stránkách a to nejpozději do 4 hodin (240 minut) od okamžiku kdy byla objednávka doručena prodávajícímu.

Smlouva je uzavírána v jazyce českém. Nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícíhoho či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném, pro obě strany srozumitelném jazyce, za předpokladu výslovného souhlasu obou stran. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.mamutovina.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefonický či e-mailový kontakt, cena připojení k internet atp.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá a prodávající nemá na jejich výši žádný vliv.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jakož i “Reklamačním řádem” a “Prohlášením o ochraně osobních údajů a dat zákazníků” a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má neomezenou možnost se s nimi seznámit.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Prodávající má právo objednávku jako celek nebo pouze její část zrušit (stornovat) v případě, že objednané zboží během vyřizování objednávky nebude dostupné, případně se výrazným způsobem změní jeho cena či se změna bude týkat chybného parametru udané ceny předmětu zboží.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu či vlastnosti či parametry produktu.

O zrušení objednávky bude zákazník bezprostředně informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka bezprostředně a neodkladně vrácena.

Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.mamutovina.cz dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Naše facebookové stránky nacházející se na adrese: https://www.facebook.com/MAMUTOVINA.cz nejsou e-shopem a není možné jejich prostřednictvím zakoupit zboží. Jedná se pouze o ilustrační a propagační firemní prezentaci aktuálního soritmentu.

Cenové a kupní podmínky

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky či e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu české koruny vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Akční nabídky a slevové akce jsou platné vždy dle termínu u dané akce uvedené či do vyprodání zásob. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Kupující je předem seznámen s celkovou cenou včetně dalších poplatků. Poplatky za dopravu jsou specifikovány v dodacích podmínkách. Balné a poštovné je vždy uvedeno jako samostatná položka na prodejním dokladu. Balným se rozumí bezpečné zabalení výrobku v případě, že původní obal nedostatečně chrání výrobek proti poškození při dopravě, zabalení výrobku páskou provázkem či motouzem tak, aby nemohlo dojít k otevření krabice bez porušení bezpečnostní pásky a další zajištění informací o výrobku pro nutné zajištění pojištění při dopravě výrobku. Pojištění výrobku proti poškození dopravcem při dopravě od dodavatele k zákazníkovi je dodavatelem zajištěno.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Osobní předání zboží je možné po předchozí telefonické dohodě. Poslední slovo má prodávající, není možné si jej vynucovat proti vůli prodávajícího.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím. Při převzetí zboží kupující obdrží fakturu, která je zároveň záručním listem v případě, že není přiložen záruční list výrobce. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Prodávající přijímá pouze platbu převodem na bankovní účet a nebo dobírkou a to rovněž na bankovní účet. V našem e-shopu není možné platit kartou, pomocí PayPal atp. Zásadně nepřijímáme hotovost a to ani při osobním předání zboží.

Dodací lhůta

Dodací lhůta na všechno zboží dodávané naší firmou je 24 hodin až tři kalendářní měsíce. Dodací lhůtou se rozumí doba od okamžiku potvrzení objednávky naší firmou do okamžiku předání zboží ve formě zásilky přepravci. U každého zboží vždy uvádíme údaje o dostupnosti a o počtu kusů skladem. Tento údaj je však pouze orientační a není pro prodávajícího závazný. Tento údaj se tedy může kdykoliv měnit a může dojít k situaci, že nebude v konkrétním okamžiku u konkrétního zboží aktuální. Proto vždy platí údaj o dodací lhůtě uvedený v našich obchodních podmínkách. Samozřejmě, že naší prioritou je mít vždy zboží skladem, doručit zboží zákazníkovi co nejdříve a aby údaj uvedený u zboží byl vždy aktuální a korektní tak, jak to jenom lze. Konkrétní doba dodání závisí také na schopnostech a možnostech přepravní služby.

Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s  reklamačním řádem našeho internetového obchodu a platnou legislativou České republiky. Zboží lze reklamovat u prodávajícího dle podmínek našeho Reklamačního řádu s pomocí telefonického či e-mailového kontaktu uvedeného na našich internetových stránkách.

Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů v případě distančních smluv

Kupující, který je spotřebitelem, má právo dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak spotřebitel rozhodne, je potřeba zboží poslat, případně dodat zpět bez zbytečného odkladu, maximálně však do 14 dnů od prokazatelného sdělení prodávajícímu o odstoupení od kupní smlouvy (odstoupení od smlouvy může být provedeno e-mailem, poštou či obdobným způsobem jasného a prokazatelného sdělného způsobu zachycující projev vůle kupujícího o odstoupení). Prodávající do 14 dnů od prokazatelného navrácení zboží či prokázání, že zboží bylo odesláno, vrátí zákazníkovi zpět odpovídající přijatou částku. Peníze za vrácené zboží budou převedeny na účet zákazníka až po tom co nám bude zboží prokazatelně doručeno. Kupující bere na vědomí, že prodávající může navrácenou cenu, kterou přijal, snížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným užíváním. Toto snížení však bude vždy přiměřené s ohledem na dobu užívání a míru opotřebení navráceného zboží. Vrácení peněz probíhá výhradně převodem na bankovní účet kupujícího. V případě, kdy tento způsob nebude možný pro překážku na straně spotřebitele, budou finanční prostředky navráceny stejným způsobem, jakým je prodávající převzal.

Přijaté peněžní prostředky však není podnikatel povinen vrátit spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že mu zboží odeslal.

V případě, kdy kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží (například doručení přepravní službou s expresním doručením), může prodávající kupujícímu vrátit náklady na dodání zboží ve výši nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání zboží. Když se kupující rozhodne vrátit zboží bez udání důvodu v zákonné lhůtě 14 dnů, má nárok, aby mu prodejce vrátil částku odpovídající kupní ceně včetně dopravného, kupující však platí poštovné spojené s vrácením zboží.

Kupující bere výslovně na vědomí v souladu s § 1832 odst. 2, Občanského zákoníku, že v případě, kdy zvolil jiný než nejlevnější nabízený způsob dodání zboží, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Uplatňuje-li kupující své právo na odstoupení od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží, která byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku a zboží mu bylo předáno prostřednictvím přepravní služby či kurýrem, uplatňuje toto své právo na aktuálním sídle provozovatele.

Kupující nemůže odstoupit podle § 1837 Občanského zákoníku od kupní smlouvy dojde-li k naplnění některého z níže uvedených ustanovení: 

a,- o poskytování služeb, jestliže tyto byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

b,- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

c,- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze,

d,- o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

e,- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost (to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů),

f,- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

g,- o dodávce novin, periodik nebo časopisů

Kupující (fyzická osoba) může take odstoupit od kupní smlouvy dojde-li k naplnění některého z níže uvedených ustanovení:

a,- nevyřízení reklamace prodávajícím do 30 dnů (počítá se od následujícího dne)

b,- trojí reklamování stejné uznané závady (závadu určuje reklamační technik)

c,- čtyři reklamace různých uznaných závad

Spory mezi spotřebitelem a prodávajícím

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line, spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který je uveden v našich obchodních podmínkách. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy prodejní doklad.

Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné ve vztahu k třetím subjektům. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (např. bankovním převodem) a odstoupí-li prodávající od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku co nejdříve a bez zbytečných odkladů od okamžiku doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen uvést pravdivé a aktuální kontakní údaje jako je např. e-mail či telefonický kontakt. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

V případě zaplacení zboží online platební kartou, bankovním převodem nebo pomocí jiného online platebního prostředku předem, musí kupující při převzetí zboží na pobočce předložit platný státem vydaný doklad totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas). V případě, že si zákazník přeje vyzvednutí jinou osobou, musí o této skutečnosti prodávajícího buď telefonicky či e-mailem informovat s dostatečným předstihem a vybavit určenou osobu plnou mocí prokazující její zmocnění. Určená osoba se musí prokázat minimálně dvěma platnými doklady prokazujícími její totožnost (občanský průkaz, řidičský průkaz či cestovní pas).

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu www.mamutovina.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 14. března 2020. Obchodní podmínky jsou k dispozici v centrále a provozovnách prodávajícího nebo jako elektronický dokument na internetových stránkách www.mamutovina.cz. Změny těchto podmínek jsou vyhrazeny.

Nedílnou součástí Obchodních podmínek naší společnosti je “Reklamační řád”, “Prohlášení o ochraně osobních údajů a dat zákazníků”, "Dodací podmínky" a "Platební podmínky".