Košík  

Žádné produkty

0,00 Kč Doručení
0,00 Kč Celkem

Košík K pokladně

Novinky

Všechny novinky

Slevy

Všechny slevy

Ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DAT ZÁKAZNÍKŮ

Pokud je v některém z níže uvedených bodů tohoto prohlášení v rozporu s aktuální a platnou legislativou, skutečné podmínky se řídí zákonnou úpravou pro koncového spotřebitele příznivější.

Martina Bezpalcová (IČ 08974535) se řídí při zpracování informací o zákaznících platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu Martina Bezpalcová (IČ 08974535), kromě nezbytného kontaktu a údajů o adrese, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravním společnostem.

Martina Bezpalcová (IČ 08974535) shromažďuje informace zadané zákazníky do našich elektronických formulářů. Povinnými údaji jsou jméno a příjmení (nebo firma), e-mail, ulice, číslo domu, město, poštovní směrovací číslo a název země. U všech uživatelů rovněž můžeme zaznamenávat historii nákupů. V praxi tak však nečiníme. Vaše osobní údaje neshromažďujeme ani nevyhodnocujeme. 

Osobní údaje o zákaznících shromažďujeme po dobu jejich zpracování. Zákazník může své údaje snadno měnit po přihlášení na stránkách www.mamutovina.cz. Osobní údaje je také možno vymazat z databáze společnosti. Žádosti o výmaz zasílejte písemně či elektronicky na námi uvedené kontatkní údaje.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu. Jako firma potřebujeme znát adresu, na kterou máme zboží dopravit, kontaktovat Vás v případě doplňujících dotazů nebo Vám poradit či doporučit produkty z naší nabídky.

Cookies používáme pouze k zajištění služeb e-shopu, nijak je nezkoumáme. V souladu se směrnicemi Evropské unie Vás proto na našich stránkách nemusíme obtěžovat požadavkem na souhlas s jejich využíváním.

Toto prohlášení je platné a účinné od 1. června 2019. Prohlášení je k dispozici v centrále a provozovnách prodávajícího nebo jako elektronický dokument na internetových stránkých www.mamutovina.cz. Změny tohoto prohlášení jsou vyhrazeny.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů a dat zákazníků je spolu s “Reklamačním řádem”, "Dodacími podmínkami" a "Platebními podmínkami" nedílnou součástí “Obchodních podmínek” naší společnosti.